Zápis

Přijímáme děti do 1. až 5. ročníku pro školní rok 2023/2024.

Máme poslední dvě volná místa.

Milí rodiče, drazí potenciální ZaHRAdníci, pokud uvažujete o vzdělávání
v naší škole, dejte nám o sobě vědět co nejdříve. Vyplňte prosím tuto předběžnou přihlášku – úvodní dotazník zájemce o ZaHRAdu – třída Jasan
v Nedvědici. Na základě jejího vyplnění vám pošleme další podrobnější informace o přijímacím procesu a budeme vás zvát na akce pro zájemce
o vzdělávání na naší škole.

Zápis do třídy Jasan / 25. 4. 2023

Zápis k povinné školní docházce do třídy JASAN pro školní rok 2023/2024 je plánovaný na úterý
25. 4. 2023. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti
a přihlášku k zápisu bude možné podat od
19. 4. do 25. 4. 2023.

Ve školním roce 2023/24 plánujeme do třídy JASAN přijmout maximálně 7 žáků do první až páté třídy.


Kritéria zápisu dětí

1. Znalost a souznění s hodnotami a konceptem vzdělávání uplatňovanými v ZŠ ZaHRAda

2. Rodina souzní s konceptem školy a zákonní zástupci znají a sdílejí Montessori pedagogický přístup školy.

3. Přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studující sourozence.

Přijímací proces

Chceme s vámi společně tvořit komunitní školu. Je proto pro nás zásadní, aby se k nám připojovali lidé obeznámení a souznějící se základními principy a fungováním školy. 

Zejména u nových rodičů očekáváme, že navštíví všechny akce pro zájemce o vzdělávání. Rádi si s vámi domluvíme i osobní rozhovor, na kterém se více poznáme.

A jaké akce pro zájemce připravujeme?

Úvodní seznamovací schůzka / 7. 2. 2023 v 17:00 hod.

Nakoukněte s námi do Jasanu, poznejte principy, na kterých ji tvoříme, podívejte se na naše prostory a zamyslete se s námi nad tím, kde se mohou vaše očekávání lišit od reality... a ptejte se na vše, co vás zajímá.


Edukační skupinky / 2. 3. a 9. 3. 2023 16–17:00 hod.

Akce pro předškolní děti, v rámci kterých připravíme pro děti aktivity rozvíjející základní dovednosti potřebné ve škole (schopnost soustředit se, dokončit úkol, jemná motorika, zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť, prostorová orientace, orientace v čase, základní matematické představy, řeč, myšlení, sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť).

Získáte tipy, jak můžete děti rozvíjet před příchodem do školy.

Děti se seznámí s prostředím školy. Děti můžeme společně pozorovat při práci a v případě pochybností o školní zralosti se můžeme domluvit na dalším postupu.
200,- / obě  setkání / dítě.


Den "naživo" v JASANU / středa 22. 3. 2023

Přijďte si (rodiče i děti) zkusit, jak vypadá den v Jasanu.
 Zažijete téměř běžný den, seznámíte se s našimi průvodci a s částí našich dětí. 


Informační a dolaďovací schůzka / 18. 4. 2023

Toto je ten pravý prostor pro konečné zvážení, jestli se do tohoto vzdělávacího dobrodružství chcete vydat s námi. Co vám je ještě nejasné? Co vám po dnech naživo ještě vrtá hlavou? Čeho se obáváte? A jak je to s formalitami a potřebnými dokumenty? 

Plánované termíny akcí se mohou v závislosti na epidemické situaci měnit, nebo se mohou přesunout do on-linu (určitě vám o všech případných změnách dáme včas vědět).

Budeme se na vás těšit.

Vaši ZaHRAdníci z Jasanu

Všechny akce se konají v budově školy Jasan – Nedvědice 61.

A CO TEĎ?

Potřebujete poradit,
chcete se za námi stavit?