Jak pracujeme

U nás ve škole se učíme tak trochu jinak, než je obvyklé. Chcete vědět, co je klidná práce, jak vypadají Montessori ukázky nebo co se řeší na elipse? V následujících odstavcích vás necháme trochu nahlédnout pod pokličku toho, jak to ve Škole Jasan! chodí. 


Montessori ukázky

Během dopoledne probíhají ukázky, zaměřené na oblast rozvoje jazyka, matematiky nebo kosmické výchovy. K tomu využíváme Montessori pomůcky, encyklopedie, příběhy atd. Tyto ukázky mají vzbudit v dětech otázky a touhu oblast více prozkoumat. Mohou se ptát, samy studovat encyklopedie, knihy, pracovat s třísložkovými kartami, úkoly, rébusy, praktickými pomůckami atd. Děti pracují samostatně a dobrovolně. Na ukázky navazují také společné hry, pokusy a tvoření.


Prolínání předmětů

Stejně jako v životě i v naší škole se jednotlivé předměty prolínají. Probíranou látku zařazujeme vždy do celkového dlouhodobého kontextu. Jedno téma pak obsáhne všechny běžné předměty. Krásným příkladem bylo, že když děti probíraly činnost ledvin, sestavily si rovnou i stroj na filtraci vody. Upotřebily tak znalosti z oblasti biologie, matematiky, fyziky, chemie i českého jazyka.


Práce s pomůckami

K osvojení, ale hlavně pochopení učiva převážně z oblasti matematiky a českého jazyka slouží práce s pomůckami. Děti mají pocit, že si vlastně hrají, a přitom si vytvářejí v hlavě nové nervové spoje. Jednu a tu samou věc, mohou pochopit na různých pomůckách, podle toho, co komu nejlépe vyhovuje. 


Exkurze a výlety

Chceme vidět svět. Dvě paní učitelky, ať se snaží sebevíc, nemůžou ve třídě nasimulovat chod celého vesmíru. A tak často a rádi vyrážíme za dobrodružstvím mimo školu. Jdeme třeba za tesařem na stavbu, ke včelařovi, do dílny k loutko řezbářovi, k chovateli dravců, k farmářovi na statek. Setkáváme se s různými lidmi, kteří jsou zapálení pro svou práci, na vše se zeptáme a spoustu si toho vyzkoušíme. Tyto výlety přinášejí mnoho čerstvé inspirace pro další práci.


Pobyt venku a pohyb

Pokud to jde, jsme s dětmi na čerstvém vzduchu. Zejména odpoledne je čas na pohyb a autentické pohybové hry. Často ale vyrážíme s učením ven i dopoledne. Třeba matematika se dá krásně aplikovat v šifrovačkách a pokladovkách všeho druhu a není lepší učebnice přírodopisu, než je les za školou.


Zápis do deníku

V průběhu dne si děti dělají zápis do deníku, o tom, co ten den dělaly a vlepují si dovnitř například vyplněné pracovní listy. 

Klidná práce

Při klidné práci, která probíhá dopoledne, mohou děti rozvíjet svoje dovednosti, pracovat s pomůckami, zjišťovat si informace k něčemu, co je zaujalo, vyplňovat si pracovní listy k opakování, tvořit svoje vlastní projekty a podobně. Samy si volí, na čem chtějí pracovat. Pedagog zde slouží jako podpora v případě potřeby.


Dlouhodobé projekty

Právě kvůli dávání znalostí do širšího kontextu a prolínání jednotlivých předmětů, děláme rádi s dětmi dlouhodobé projekty. Vzbuzují v dětech chuť do něčeho proniknout, kreativně se vyjádřit, ale také je podněcují, aby svou práci dokončovaly.


Pokusy, experimenty, hry a divadlo

Moc dobře víme, že děti si potřebují na vše sáhnout a vše si vyzkoušet. Nebudeme dětem o něčem zdlouhavě vyprávět, když většinu věcí můžeme ukázat, zkoumat a objevovat při zábavných pokusech a experimentech, hrách anebo si to ztvárnit zajímavým divadelním představením. Co myslíte, zapamatujete si toho víc o pravěku, když vám o něm někdo bude číst v knížce, nebo když strávíte celý den v kůži pravěkého lovce?


Dobrodružné výpravy a sport 

Čas od času poprosíme nějaké tatínky, aby nachystali pro děti dobrodružnou výpravu, třeba i s přespáváním venku. Jezdíme také na cyklovýlety, v létě plavat a v zimě na lyže. 


Knihovnička a vlastní ukázky

I děti si velmi rády vyzkouší roli průvodce. Ve škole k tomu mají příležitostí více než dost. Příkladem je třeba knihovnička nebo jejich vlastní ukázky. Když se děti o něco zajímají nebo přečetly nějakou pěknou knihu, mohou po předchozí domluvě, udělat pro ostatní stejnou ukázku, jakou obvykle dělá pedagog. V roli přednášejícího si pak osvojují schopnost komunikovat, prezentovat a učit druhé. Pokud se ukázka týká přečtené knihy, mají ostatní děti možnost si knížku půjčit a také si jí přečíst. Vzájemná inspirace dětí mezi sebou bývá mnohdy velmi silná.


Služby

Služby jako úklid, chystání oběda, fotodokumentace a jiné vedou děti k zodpovědnosti a samostatnosti. Nikdo není do ničeho nucen. Samy děti si služby odsouhlasily a přerozdělují si je na odpolední elipse.


Kroužky

Momentálně škola nabízí kroužek angličtiny, který probíhá v odpoledních hodinách.


Sněm

Sněm je důležitý prvek školy. Koná se zhruba jednou měsíčně nebo podle potřeby. Sněm slouží k tomu, aby se probraly věci, které se za běžného chodu nepodařilo vyřešit. Stále se opakující problémy vztahové i jiné. Účastní se ho většinou kromě obvyklých pedagogů i vztahový poradce, který pomáhá dětem při komunikaci a efektivním řešení problémů. Na sněmu se také tvoří pravidla školy. Mohou se zde podávat nejrůznější návrhy a diskutovat o všem možném. Usnesení probíhá pomocí demokratického hlasování.


Elipsa

Každý den probíhá něco, čemu se v Montessori praxi říká elipsa. Děti si na konci dne spolu sesednou a probírají nejrůznější věci. Řeknou si, co se jim ten den líbilo, a také to, co by příště udělaly jinak. Mohou navrhovat, co by chtěly dělat v příštích dnech. Pokud ten den vyvstal nějaký problém, například vztahový, ale i jiný, který se nepodařilo dořešit během dne, může dítě, kterého se to týká požádat ostatní o hledání společného řešení. Učí se tak správně vyjadřovat své potřeby, komunikovat o problémech a být k sobě empatičtí, což jsou důležité sociální dovednosti.

A CO TEĎ?

Potkejme se, zavolejme si