Jak pracujeme

U nás ve škole se učíme tak trochu jinak, než je obvyklé. Chcete vědět, co je klidná práce, jak vypadají Montessori ukázky nebo co se řeší na elipse? V následujících odstavcích vás necháme trochu nahlédnout pod pokličku toho, jak to ve Škole Jasan! chodí. 


Montessori ukázky

Během dopoledne proběhnou dvě až tři ukázky, zaměřené na oblast rozvoje jazyka, matematiky nebo kosmické výchovy. K tomu využíváme Montessori pomůcky, encyklopedie, příběhy atd. Tyto ukázky mají vzbudit v dětech otázky a touhu oblast více prozkoumat. Mohou se ptát, samy studovat encyklopedie, knihy, pracovat se třísložkovými kartami, úkoly, rébusy, praktickými pomůckami atd. Děti pracují samostatně a dobrovolně. Mohou navazovat také společné hry, pokusy a tvoření.


Prolínání předmětů

Stejně jako v životě i v naší škole se jednotlivé předměty společně prolínají. Probíranou látku zařazujeme vždy do celkového dlouhodobého kontextu. Jedno téma pak obsáhne všechny běžné předměty. Krásným příkladem je, že když děti probíraly činnost ledvin, sestavili si rovnou i stroj na filtraci vody. Upotřebily tak znalosti z oblasti biologie, matematiky, fyziky, chemie i českého jazyka, když o dané věci potřebovaly něco zjistit nebo si o ní udělat zápis.


Práce s pomůckami

K osvojení, ale hlavně pochopení učiva převážně z oblasti matiky a češtiny slouží práce s pomůckami. Děti mají pocit, že si vlastně hrají, a přitom si vytvářejí v hlavě nové nervové spoje. Jednu a tu samou věc, mohou pochopit na různých pomůckách, podle toho, co komu nejlépe vyhovuje. 


Exkurze a výlety

Chceme vidět svět. Dvě paní učitelky, ať se snaží sebevíc, nemůžou ve třídě nasimulovat chod celého vesmíru. A tak často a rádi vyrážíme za dobrodružstvím mimo školu. Jdeme třeba za tesařem na stavbu, ke včelařovi, do dílny k loutko řezbářovi, k chovateli dravců, k farmářovi na statek. Setkáváme se s různými lidmi, kteří jsou zapálení pro svou práci, na vše se zeptáme a spoustu toho si vyzkoušíme. Tyto výlety přinášejí spousty čerstvé inspirace pro další práci.


Pobyt venku a pohyb

Když to jde, jsme s dětmi na čerstvém vzduchu. Zejména odpoledne je čas na pohyb a autentické pohybové hry. Často ale vyrážíme s učením ven i dopoledne. Třeba matika se dá krásně aplikovat v šifrovačkách a pokladovkách všeho druhu a není lepší učebnice přírodopisu, než je les za školou.


Zápis do deníku

Na konci dne si děti dělají zápis do deníků, o tom, co ten den dělali a vlepují si dovnitř například vyplněné pracovní listy. Na konci týdne dostanou deník domů, aby do něj mohli nahlédnout i rodiče. 

Klidná práce

Při klidné práci, která probíhá dopoledne, mohou děti rozvíjet svoje dovednosti, pracovat s pomůckami, zjišťovat si informace k něčemu, co je zaujalo, vyplňovat si pracovní listy k opakování, tvořit svoje projekty a podobně. Samy si volí, na čem chtějí pracovat. Pedagog zde slouží jako podpora v případě potřeby.


Dlouhodobé projekty

Právě kvůli dávání znalostí do širšího kontextu a prolínání jednotlivých předmětů, děláme rádi s dětmi dlouhodobé projekty. Vzbuzují v dětech chuť do něčeho proniknout, kreativně se vyjádřit, ale také je podněcují, aby svou práci dokončovaly.


Pokusy, experimenty, hry a divadlo

Moc dobře víme, že děti si potřebují na vše sáhnout a vše si vyzkoušet. Nebudeme dětem o něčem zdlouhavě vyprávět, když většinu věcí můžeme ukázat, zkoumat a objevovat při zábavných pokusech a experimentech, hrách anebo si to ztvárnit zajímavým divadelním představením. Co myslíte, zapamatujete si toho víc o pravěku, když vám o něm někdo bude číst v knížce, nebo když strávíte celý den v kůži pravěkého lovce?


Dobrodružné výpravy a sport 

Čas od času poprosíme nějaké tatínky, aby nachystali pro děti dobrodružnou výpravu, třeba i s přespáváním venku. Jezdíme také na cyklovýlety, v létě plavat a v zimě na lyže. 


Knihovnička a vlastní ukázky

I děti si velmi rády vyzkouší roli pedagoga. Ve škole k tomu mají příležitostí více než dost. Příkladem je třeba knihovnička nebo jejich vlastní ukázky. Když se děti o něco zajímají nebo přečetli nějakou pěknou knihu, mohou po předchozí domluvě, udělat pro ostatní stejnou ukázku, jakou obvykle dělá pedagog. V roli přednášejícího si pak osvojují schopnost komunikovat, prezentovat a učit druhé. Pokud se ukázka týká přečtené knihy, mají ostatní děti možnost knížku si půjčit a také si jí přečíst. Vzájemná inspirace dětí mezi sebou bývá mnohdy velmi silná.


Služby

Služby jako úklid, chystání oběda, fotodokumentace a jiné vedou děti k zodpovědnosti a samostatnosti. Nikdo není do ničeho nucen. Samy děti si služby odsouhlasily a přerozdělují si je na odpolední elipse.


Kroužky

Momentálně škola nabízí kroužek angličtiny, který probíhá v odpoledních hodinách.


Sněm

Sněm je důležitý prvek školy. Koná se zhruba jednou měsíčně nebo podle potřeby. Sněm slouží k tomu, aby se probraly věci, které se za běžného chodu nepodařilo vyřešit. Stále se opakující problémy vztahové i jiné. Účastní se ho většinou kromě obvyklých pedagogů i vztahový poradce, který pomáhá dětem při komunikaci a efektivním řešení problémů. Na sněmu se také tvoří pravidla školy. Mohou se zde podávat nejrůznější návrhy a diskutovat o všem možném. Usnesení probíhá pomocí demokratického hlasování.


Elipsa

Každý den probíhá něco, čemu se v Montessori praxi říká elipsa. Děti si na konci dne spolu sesednou a probírají nejrůznější věci. Řeknou si, co se jim ten den líbilo, a taky to, co by příště udělaly jinak. Mohou navrhovat, co by chtěly dělat v příštích dnech. Pokud ten den vyvstal nějaký problém, například vztahový, ale i jiný, který se nepodařilo dořešit během dne, může dítě, kterého se to týká požádat ostatní o hledání společného řešení. Učí se tak správně vyjadřovat své potřeby, komunikovat o problémech a naciťovat se na sebe navzájem, což jsou důležité sociální dovednosti. Na elipse se také na konci týdne přerozdělují služby a kompetence na další týden.

A CO TEĎ?

Potkejme se, zavolejme si