Zápis pro školní rok 2024/2025

Zápis je tu! 18. 4. 2024

Kdo jsme

Sídlíme v Nedvědici a jsme odloučená třída
Základní školy ZaHRAda z Tišnova.

Učíme se Montessori metodou ve smíšené skupině maximálně 23 dětí od 1. do 5. třídy. Pracujeme ve dvou oddělených učebnách nebo na naší vlastní zahradě.

Výuka u nás probíhá v 5 dnech, kdy pondělky a pátky věnujeme venkovnímu učení, výpravám a jiným projektům. V úterý, ve středu a ve čtvrtek se děti učí ve škole.

RODINNÉ PROSTŘEDÍ

PRAKTICKÁ VÝUKA

SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ

NAŠE FILOZOFIE

Co nás inspiruje 


My a Montessori

Montessori nás inspirovalo k učení se o chápání souvislostí vesmíru, světa, přírody a člověka. Vnímáme, jak citlivě a efektivně je vypracována metodika v oblasti jazyka, matematiky a kosmické výchovy a s radostí využíváme Montessori pomůcky k praktickému a hravému učení.

Sebeřízené vzdělávání

Nepotlačujeme vnitřní motivaci vnějším hodnocením. Vedeme děti k tomu, aby si všímaly svých fascinací, své práce a vlastních pokroků. Děti mají vzdělávání z velké části ve vlastních rukách a mohou se rozhodnout čemu budou svou energii věnovat. K tomu nám také slouží způsob, jakým děti svou práci hodnotí.


Škola pro život

Učení se snažíme maximálně propojovat s reálným životem. Propojujeme předměty a poznatky aplikujeme do běžného života. Nacházíme uplatnění vlastních dovedností a vědomostí v praxi.

Učení v přírodě
Nacházíme příležitosti, jak se učit venku, jak se učit o přírodě v přírodě. Vnímáme životní cykly, změny v krajině, zkoumáme a objevujeme. Příroda je nejlepší laboratoří a nekonečným zdrojem otázek i odpovědí.

Kapacita

23 žáků 
od 1. do 5. třídy 
(první stupeň).

Tým

4 stálé pedagožky,
asistentka, družinářka
lektoři externích kroužků.

Výuka

5 dnů v týdnu výuka
z toho 2 dny venkovní učení, výpravy a projekty.

Zázemí  

V Nedvědici v budově Školy Jasan 2 učebny, šatna, zahrádka.

Sebeřízené

vzdělávání 

Montessori, učení venku, škola hrou, respektující přístup, praktická výuka.

REFERENCE

Jak jsou spokojení rodiče


Veronika

Tato škola naplňuje veškeré moje sny o vzdělávání. Až se mi kolikrát zasteskne při představě, že jsem něco takového nemohla jako dítě prožít. 

Libor

Pro mě bylo zásadní jedno dopoledne, které jsem mohl s dětmi a Janou strávit ve škole. Vlastně jsem se velmi rychle nechal pohltit a dopoledne si náramně užil.

Jitka

Obdivuhodné porozumění dětské duši a nekonečná trpělivost průvodkyň, volnost vyjádření se, vedení dětí k řešení potíží a všímání si hezkých chvil...

Naše mateřská škola ZŠ ZaHRAda
v Tišnově otevřela nové třídy

A CO TEĎ?

Potkejme se, zavolejme si